Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”
2017-06-28 00:00:00

“Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО” представя годишен финансов отчет на ДЗЗД за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

2000 - 2018 GIS-TC all right reserved