Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


ПОКАНА за участие в менторска мисия в София
2018-10-10 00:00:00

Една от целите на ГД „Наука и иновации“ към ЕК чрез европейския проект ACCESS4SME е да развие по-систематично използване на финансовите инструменти подкрепяни от ЕС в държави, в които те са недостатъчно използвани (виж таблицата) чрез мисии на място, включващи всички местни участници и заинтересовани страни, както и експерти от финансови посредници с опит при прилагането на тези инструменти.

Менторските мисии в страни, където финансовите инструменти са недостатъчно използвани, ще бъдат организирани от представител на местните Национални Контактни Лица за малки и средни предприятия и достъп до рисково финансиране (НКЛ за МСП и ДРФ) - GIS-TransferCenter в координация с френския партньор Bpifrance и ще включват местни финансови посредници и опитни НКЦ.

Мисията на място включва 1 до 3 дни:
- Предварителна среща между FI експерт и ARF NCP,
- Колективни и / или индивидуални срещи с местни финансови посредници и заинтересовани страни,
- Дебатиране между експерти на ARF NCP и FI.

Бих искал да поканя всички заинтересовани лица – предприемачи и бизнесмени, учени и изследователи, финансисти и финансови посредници да участвате в тази мисия с основна цел повишаване използването в България на финансовите инструменти на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите.

Раaботната програма.

С уважение
Проф. Костадин Костадинов
Член на Програмния комитет „МСП и ДРФ“ към Хоризонт2020
2000 - 2019 GIS-TC all right reserved