Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Обучение за учители: Множествената интелигентност нов подход за ефективно образование
2021-03-01 15:01:48В рамките на проект: „Множествената интелигентност нов подход за ефективно образование“ финансиран по програма Еръзъм+, се организира обучение за учители в начален курс на обучение и експерти в сферата на образованието на тема: „Множествената интелигентност и социална интелигентност“. Обучението се проведе виртуално в периода 22- 25 .02.2021 г чрез използване на платформата за обучение на партньора от Испания – DEFOIN. Екипът на DEFOIN осъществи логистиката на обучението.

Участниците в обучението се запознаха с основни принципи на теорията за множествената интелигентност, създадена от Х. Гарднър и както и с практически техники за ползване от преподавателя по време на обучение в клас.

Експерти от партньорите споделиха знания и опит от използване на алтернативни методи на обучение.

Проведе се и сесия във формат „мозъчна атака“ на тема: Сигнали към политици в сферата на образованието. С резюмето от проведената дискусия може да се запознаете тук.

Покана за участие в обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер - активност и дислексиця“ …..

Agenda

Brain Storming Session - Results

Presentations
1) The process of learning and memorizing in the context of social interactions - analysis of the intellect in different social situations Title v1 - Ivaylo Bonev, Co-Founder Technokrati

2) The impact of emotions on learning processes - Francesco Amighetti

3) Flexible seating classroom - Emilie Kammererby, Bénédicte Krust

4) About Emotional Intelligence

5) Mirror neurons, empathy and pedagogical strategies

6) Personal practical examples of the implementation of the MI theory in Bulgarian public primary school - Yana Babrikova

7) What do teachers think about MI methodology - Raya Staykova, GIS-TC

More about the project you can find here.

2000 - 2022 GIS-TC all right reserved