Начало | Контакти | English | За членове |

ГИС-Трансфер Център


"От наука към бизнес"

ГИС-ТрансферЦентър - независима структура за технологичен трансфер на научно-изследователски резултати и технологии, ноу-хау. Консултации, проучвания и анализи.

Учредители
Българска Академия на Науките
Технически Университет - гр.София
Институт по Механика - БАН
КорТек (CorTec) ООД , - с. Бистрица, община Дупница
"А-Консулт" ООД - Казанлък
"Киберлинк" ООД - София
"ЕЛАМ94" ООД - София
Фондация "STEINBEIS" – Германия - съучредител

Новини
Абонамент
 • ASTP Annual Conference | Lisbon, Portugal | 18-20 May 2022
  2022-02-28 17:44:58 | повече
 • DroneDays 21 - B2B event - Drones @ Work
  2021-10-06 10:02:50 | повече
 • Technology Forum 2021 Matchmaking Event
  2021-09-28 09:47:59 | повече
 • Семинар: Теорията за множествената интелигентност – нов подход за ефективно обучение на подрастващите
  2021-09-15 13:01:28 | повече
 • An "Open door to every pupil" model for a curriculum for qualification of pedagogical disciplines students at the universities
  2021-08-18 07:37:26 | повече
 • International Copernicus Masters и Galileo Masters 2021 competitions
  2021-06-18 13:08:34 | повече
 • Info Day - Cluster 5 - Climate, Energy & Mobility - 5 July 2021
  2021-06-16 17:20:01 | повече
 • Второ обучение за учители: “Специфика в приложението на теорията на множествената интелигентност в учебна среда на деца с проблемно поведение"
  2021-06-02 15:25:09 | повече
 • Обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер - активност и дислексиця“
  2021-05-14 12:09:44 | повече
 • „Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания
  2021-03-12 00:00:00 | повече
Медия
Souls Skills Project:

Екипът на GIS-TC е сертифициран за работа с модела:
2000 - 2022 ГИС-Трансфер Център - всички права запазени