Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


„Бяла книга“ с препоръки към Европейската комисия в сферата на трансфера на знания
2021-03-12 00:00:00
Българската мрежа за технологичен трансфер (БМТТ, Bulgarian Technology Transfer Network), член на Консултативния комитет на националните асоциации (NAAC) на ASTP, представи „Бяла книга“ с препоръки в сферата на трансфера на знания.

Бялата книга представя три препоръки към Европейската комисия:
  • Въвеждането на специален работен пакет за подобряване на въздействието на проектите по Рамковата програма „Хоризонт Европа“ и ангажимент към трансфера на знания, включително при прехода към фазата на иновациите в полза на обществото и икономиката;
  • Да се осигури участието на Офисите за трансфер на знания (KTO) в проекта, с цел те да ръководят този специален работен пакет;
  • Възлагане на допълнителен бюджет за този работен пакет, в допълнение към бюджета за научни изследвания.
NAAC счита, че отделянето на подобни ресурси ще насърчи допълнително както икономическото, така и социалното въздействие на новите проекти по Рамковата програма.

ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) е създадена през 1999 г., по инициатива на международна група професионалисти в сферата на трансфера на технологии. ASTP е организация с нестопанска цел, базирана в Лайден, Холандия. Чрез курсове за обучение и годишни конференции, асоциацията има за цел да професионализира и насърчава трансфера на технологии и знания между университети, публични изследователски организации и индустрията. Консултативният комитет на националните асоциации (NAAC) обединява 33-те европейски национални асоциации (NAs) и се председателства от вицепрезидента на ASTP NAAC, Сантяго Ромо Уроз.

Документа можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.

Семинар за оценка на проект ITTA
2020-12-11 00:00:00
Каним Ви да участвате в заключителен семинар за разпространение и оценка на проект "Международна академия за трансфер на технологии", реализиран по програма Еразъм +.

Семинарът има за цел да представи резултатите и ефектите, постигнати по проекта, но също така е импулс за дискусия относно ролята на технологичния трансфер за научните организации и като цяло за обществото. По време на срещата гост-лекторите ще споделят опит и ще оценят пътя на обучението и въздействието от него, както и възможности за разпространението на постигнатите резултати. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със същността на подобряването на компетентностите в областта на трансфера на технологии, центровете за компетентност и върхови постижения, мястото на маркетинга за трансфера на технологии, както и добри практики.

Гост лектори са: д-р Станимир Андонов, проф. д-р Милен Балтов и проф. д-р Костадин Костадинов.
Кога: 14.12. (понеделник) от 09:45 ч.
Къде: ZOOM
Линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcOiqqz0oHdOi0MBerzGXDE2ADCwoig2f

Изисква се предварителна регистрация.

Семинар на тема "Българският туризъм и възможности за развитие"
2020-10-22 00:00:00
На 29.10.2020 г., четвъртък, от 10:00 часа, ще се проведе семинар на тема:

„БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“,

организиран от Фондация „ГИС-ТрансферЦентър“.

Събитието ще се състои в зала 200 на Института по Механика - БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 4, ет. 2.

Програма на семинара.

2000 - 2021 GIS-TC all right reserved