Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


International Copernicus Masters и Galileo Masters 2021 competitions
2021-06-18 13:08:34
България за първи път се включва като партньор на европейските състезанията за иновации на космическа тематика Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, които са насочени да разширят приложните решения в сферата на дистанционните заснемане на Земята от Космоса и навигационно осигуряване чрез нови иновационни решения.

Предизвикателствата (темите) в двете състезания са зададени от водещи организации в аеро-космическата индустрия - Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus и др. са в следните области: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни, включително интелигентно земеделие.

Едно от най-важните и популярни предизвикателства в областта на интелигентно земеделие в Copernicus и Galileo Masters е "BayWa Smart Farming Challenge", които търсят нови идеи, съчетаващи сателитни данни и изкуствен интелект / машинно обучение в следните области на приложение: управление на пасища, ранно идентифициране на болести по посевите, както и прогноза на добива.

Темите, застъпени в Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, напълно кореспондират с основните цели на ННП-ИР: "Проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти върху климата и околната среда." и включването на екипа от РП-2.2 - ННП-ИР като партньор в тези състезания, ще допринесе за публичност и разпространение на резултатите от Програмата и ще предостави възможност за сътрудничество с водещи европейски организации от аеро-космическия сектор.

Състезанията се организират от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии "РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР", с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, и партньори - водещи европейски организации в сектора на космическите изследвания и технологии EARSC и EURISY . На победителите ще бъде осигурена възможност за кандидатстване на допълнително финансиране, чрез програмата ПЕКС-ЕКА, с цел по-нататъшно разработването на иновативните идеи на победителите в двете състезания.

„Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия и организирани от „AZO GmbH“.

Двете състезания награждават иновативни решения и бизнес концепции, които използват данни от наблюдение на Земята и сателитна навигация за решаването на важни социални предизвикателства, които са предложени от водещи организации в космическия сектор: Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus и други.

Състезанията са отворени за кандидатстване в периода от 19 април до 19 юли 2021 г. В тях могат да участват лица над 18 г., в сформирани отбори от представители на бизнеса, научните организации, студенти, също така и индивидуално регистрирани участници, които имат желание да решават предизвикателства, поставени от водещи организации в аеро-космическата индустрия, с помощта на космически технологии и данни в следните области: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни, здравеопазване, интелигентно земеделие и др.

Участниците могат да спечелят награди от общия награден фонд на стойност 835 000 евро за Copernicus Masters и 785 000 евро за Galileo Masters, под формата на парични награди, достъп до данни от наблюдение на Земята, обучение от експерти, инкубиране на тяхната бизнес идея и др. Също така участниците имат възможността да кандидатстват за различни награди на стойност до 10 000 евро, предоставяни от държавите партньори на двете състезания и съфинансирани от Европейската комисия.

Вижте повече за специалните награди, предоставяни от България като страна партньор:
• Награди за Copernicus Masters: https://copernicus-masters.com/copernicus-prizes/copernicus-prize-bulgaria/
• Награди за Galileo Masters: https://galileo-masters.eu/galileo-prizes/galileo-prize-bulgaria/

За регистрация, допълнителна информация и въпроси:
• Copernicus Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/copernicus-master
• Galileo Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/galileo-masters

На 22.06.2021г. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”. По време на събитието ще може да разберете повече за двете състезания и да зададете вашите въпроси. За да получите покана за участие в сесията и допълнителна информация за състезанията, моля, регистрирайте се на следния линк до 21.06.2021, включително: https://forms.gle/LLe7oXBKgzX7NChY6

За допълнителна информация: office@rst-tto.com ; http://rst-tto.com/

Info Day - Cluster 5 - Climate, Energy & Mobility - 5 July 2021
2021-06-16 17:20:01
The event will give prospective applicants and other stakeholders of EU research and innovation the opportunity to get information and ask questions about main funding instruments, processes of Horizon Europe and what is new.

Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility focusses on the twin green and digital transitions to achieve climate neutrality in Europe by 2050. This Horizon Europe Info day will be open for participation without prior registration.

Agenda on the event and how to participate on in - see here.

More about the Horizon Europe 2021 can find here.

Some of the published Horizon Europe Work Programmes 2021-2027

Training for teachers 2: MI technology and education of children with SEN
2021-06-02 15:25:09


Topic: MI technology and education of children with SEN (ADHD, Dyslexia) including children from marginal groups.

Training was carried out on-line in the period 25-28 May 2021, host partner was Italian partner of the project consortium: CSFVM who supported the logistic of the training itself.

The training was oriented to teachers at primary schools.

Participants in the training became acquainted with the basic principles of the Gardner’s theory of multiple intelligences, as well as with practical techniques how to use it for training children with syndrome of ADHD and dyslexia.

Participants discussed and shared their personal experiences.

Partners’ experts shared knowledge and experiences about using alternative teaching methods.

The training ended with a decision to create a network focusing on sharing knowledge and experiences how to use innovative alternative teaching technologies in class. At the beginning project partners will coordinate creating of the network. Everybody who want to join the network could contact local coordinators.

Contacts for connection to the network are:
GIS-TC – Raya Staykova raya_staykova@gis-tc.org
DEFOIN – Juan Escalona: jescalona@defoin.es
ANCE – Chrysanna Pavlou: cpavlou@ance-hellas.org
Foundation Vila Montesca - Virginia Marconi: virginia.marconi@montesca.eu
J&Msynergie- Iliana Jekov: jekovunivers@gmail.com
Technokrati –Ivailo Bonev: ivaylo@technokrati.bg

Agenda

Presentations
Maribel Navarro - The family: Facilitating or limitating element for learning and intelligence development

Yana Babrikova - Interaction with Family Members (Practical cases)

Raya Staykova - Network for Presenting New Teaching Approaches

Fabrizio Boldrini - The Montessori Method

“Multiple Intelligence – New Approach for Effective Education” - MI-NAEE

Irena Mitskovska - SOCIAL - EMOTIONAL LEARNING- some activities for the classroom

Silvia Marinova - Children and young adults with special needs in the foreign language environment. Solutions and steps towards better understanding and effectiveness.

Valia Yorgova - Hidden condition - dyslexia

2000 - 2021 GIS-TC all right reserved