Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Семинар: Теорията за множествената интелигентност – нов подход за ефективно обучение на подрастващите
2021-09-15 13:01:28Фондация ГИС-ТЦ Ви кани да участвате в семинар и дискусият, на тема "Теорията за множествената интелигентност – нов подход за ефективно обучение на подрастващите"

Събитието се провежда в рамките на проект по програма Еразъм+: „Множествената интелигентност - нов подход за ефективно образование“.

Екипът на ГИС-ТЦ ще запознае присъстващите с принципите на преподаване на тази методология, както и практически техники за преподаватели в началния курс на образование и в детските градини, основно разработени в Лабораторията по невронауки и образование в Страсбург, и получените резултати от проведеното 5 годишно експериментално обучение в училища и детски градини.

Покана
Програма
Лектори
Апел на учители към политици и управляващи в сферата на образованието

Материали
Брошура, ориентирана към политиците и вземащите решения в образованието
Handbook oriented to policy and decision makers in education
Модел за учебен план за обучение на студенти в педагогически специалности
A model for a curriculum for qualification of pedagogical disciplines students at the universities

Дата и място на събитието:
25.09.2021 – събота,
от 11.00 - 17.00 ч.
в залата на Института по механика, БАН,
1113 София
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 4

2000 - 2023 GIS-TC all right reserved