Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
News


Проведе се информационен ден "Developing and scaling up breakthrough technologies and game changing innovations"
2023-02-21 21:48:58

На 16.02.2023 се проведе информационен ден, организиран от Министерството на образованието и науката, ГИС-Трансфер Център и Европейският съвет за иновации, на който се представиха възможностите за финансиране на „deep tech” компании, иноватори и изследователи. Представени бяха още начините, по които да се подготви успешно кандидатстване и хората, към които могат да се обърнат за съдействие, потенциалните бенефициенти.

Повече информация, може да намерите в приложените материали:
- Програма на събитието
- Презентация "Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г."
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | The role of the Bulgarian NCP/Access2EIC"
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | Support for Deeptech Innovators and Researchers"
- Презентация "Access2EIC network European Innovation Council | EIC Accelerator and EIC Fund: what, why and how (practical steps)"

Girl in a jacket

Girl in a jacket

Girl in a jacket


2000 - 2023 GIS-TC all right reserved