Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
Projects

Projects Portfolio


Project
Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата
Client
Програма "Европа" на Столична община
Executor
Contact person
инж. Цветелина Йоргова,
Координатор проект
е: yorgova@gis-tc.org
т: 0882 909 104
Start date
28/06/2012
End date
31/10/2012
Objectives
Проектът е съвместна инициатива между Фондация ГИС-ТрансферЦентър и район Овча купел на Столична община.

Целта на проекта е насърчаване на обществеността за генериране на иновации (нововъведения) за динамична културна индустрия на столицата с краен резултат повишена конкурентоспособност на кандитатурата на София за Европейска столица на културата и повишаване потенциала й в икономически и културно отношение.

Специфични цели на проекта са:
  • изготвяне и експериментиране на различни иновативни дейности и продукти, свързани с културна индустрия и с перспективна за пазарна реализация, избрани чрез публичен конкурс;
  • включване на районните администрации при подпомагане инициативността на гражданите при създаване на иновации в културната индустрия на примера на район „Овча купел”;
  • подбор на актуални и атрактивни обекти в София с интригуваща историческа градска стойност с потенциал за включване в исторически маршрути, вкл. виртуални такива или превръщането им в културни арт зони;
  • провеждане на заключителна конференция с изложба с постери и макети на иновативните решения и проекти, вкл. и чрез представянето им като холограми и на екран (като компютърни анимации, игри, клипове и др.);
Results
Документи за кандидатстване в конкурс "Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата":

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване в конкурс (276 KB, .DOC)
Приложение 2 - Автобиография в европейски формат (73 KB, .DOC)
Приложение 3 - Критерии за оценка на резултатите от конкурса (262 KB, .DOC)
Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност и липса на конфликт на интереси (260 KB, .DOC)
Приложение 5 - Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуалната собственост (260 KB, .DOC)

Попълнените формуляри изпращайте на електронен адрес: yorgova@gis-tc.org

Partners
Столична община
Район Овча купел на Столична община

Екип по проекта
EURESP team EURESP team
Beneficient
Столична община
Budget
2000 - 2023 GIS-TC all right reserved