Home | Contacts | Български | Login |

GIS - TRANSFER CENTER FOUNDATION

font ( + | - )
print
Projects

Projects Portfolio


Project
Трансфер на знания и действия по осведомяване за неземеделски дейности на територията на МИГ “Раковски”
Client
Executor
Contact person
Start date
01/09/2014
End date
01/05/2015
Objectives
Мярка 41/331, “Трансфер на знания и действия по осведомяване за неземеделски дейности на територията на МИГ “Раковски”, Идентификационен № 43/3/3310750

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и културните традиции на местната общност. Изграждане и поддържане на експертен капацитет в територията за създаване и реализация на процесите на публичност, консултиране, реализация на дейности и проекти, сътрудничество и информиране.

Results
Partners
Beneficient
Budget
2000 - 2021 GIS-TC all right reserved