Как работи

Как се използва: Учителят определя степента на развитие на всичките оценявани седем умения заедно според посочените пет елемента за всяко умение по отделно, използвайки скалата с поведенческите индикатори. Нанася оценката в колона „Оценка“ и избира бутона „Калкулирай“.
Появява се визуализираният профил за степени на развитие на оценяваните седем преносими умения за оценявания ученик.

Важно: оценката на уменията е само в сравнимост помежду им, а не в абсолютни стойности.